Läkemedelsdos måste anpassas till barnet

7 december 1998

Det är komplicerat att ge rätt dos av ett läkemedel till ett barn. Effekten av läkemedlet påverkas av hur barnet tar upp det, omsätter (metaboliserar) och utsöndrar läkemedlet. Detta avgörs av mognadsprocessen i njurar och lever. Utvecklingen av metabolismen är inte linjär med barnets ålder. Det redovisades vid Läkemedelskongressens huvudsymposium om barn och läkemedel.
Hos nyfödda barn är halveringstiderna för läkemedel längre än hos vuxna. Effekten av samma dos läkemedel finns alltså kvar längre hos den nyfödde än hos den vuxne. Men när barnet är i tvåårsåldern metaboliserar barnet som regel läkemedlet snabbare än en vuxen och kan därför behöva större dos av läkemedlet. Några år senare är nivån jämförbar med den vuxnes. Läkemedelsdosen måste därför ständigt anpassas efter barnets tillväxt och mognad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida