Läkemedelslistan ses över

7 januari 2003

En översyn pågår av vilka läkemedel som sjuksköterskor med förskrivningsrätt får förskriva. En reviderad lista är just nu ute på remiss och synpunkter ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 10 januari. Vårdförbundet kommer att svara på remissen och har bett berörda riksföreningar lämna synpunkter på förslaget.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida