Läkemedelsregister är på gång

9 augusti 2004

Uppgifter om alla läkemedel som förskrivs till en patient ska i framtiden finnas i ett register. I alla fall om den lagrådsremiss som regeringen beslutade om i slutet av juni går igenom. För att förskrivare eller farmaceut ska få tillgång till uppgifterna i registret krävs att patienten uttryckligen samtycker till det.

Socialminister Lars Engqvist säger i ett pressmeddelande: »Det nya lagförslaget är ett viktigt steg för att förhindra överförskrivning och läkemedelsmissbruk.«

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida