Läkemedelsrester mäts i Örebro

5 augusti 2005

Rester från 27 aktiva läkemedelssubstanser, bland annat Waran och östrogen, har mätts i vattnet från Universitetssjukhuset i Örebro. Resultaten av mätningarna ska utgöra referensvärden för landets övriga sjukhus.
Det mesta av de läkemedel som människor konsumerar utsöndras via urinen och når därmed reningsverk och vattendrag. Ett miljömål i Örebrolandstinget är att så lite läkemedelsrester som möjligt ska nå ut till mark, vatten och luft.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida