Lämnar Vårdförbundet för att utveckla landstinget i Norrbotten

Lämnar Vårdförbundet för att utveckla landstinget i Norrbotten
Efter nio år som förtroendevald i Vårdförbundet blir Katarina Johansson verksamhetsutvecklare i Norrbottens läns landsting. Foto: Ulf Huett

Katarina Johansson har fått ett nytt arbete och drar tillbaka sin kandidatur som vice ordförande i Vårdförbundet.

4 april 2014

Katarina Johansson har varit ordförande för Vårdförbundets avdelning i Norrbotten i nio år och ledamot i förbundsstyrelsen i sex år. Inför årets kongress kandiderade hon till posten som vice ordförande, men  blev inte föreslagen av valberedningen.

Nu är det klart att Katarina Johansson börjar arbeta med verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning inom närsjukvården i Norrbottens läns landsting. Vilket innebär att hon inte längre kandiderar till en av de två vice ordförandeposterna i Vårdförbundet.

Vemodigt och bra

Men det är med visst vemod Katarina Johansson lämnar tillvaron som förtroendevald.

– Jag har varit förtroendevald i så många år så det är klart att det är vemodigt. Men samtidigt känns det bra. Jag har blivit erbjuden ett spännande jobb och tar med mig viktiga erfarenheter av hur viktig professionernas utveckling är för säker vård, och hur mycket medarbetarnas arbetsvillkor betyder för verksamheten, säger hon.

Lärt sig vara strategisk

Sättet att strategiskt driva frågor är också en lärdom hon tar med sig till landstinget. Den fråga hon vill börja med är att säkra kompetensförsörjningen.

– Många har slutat inom landstinget och kompetensförsörjningen är eftersatt. Vi behöver säkra att rätt kompetens finns i vården. Det gäller framför allt sjuksköterskekompetens, men även andra yrkesgrupper, säger Katarina Johansson.

Att Katarina Johansson inte längre kandiderar innebär att det blir fyra förtroendevalda som kandiderar till de två vice ordförandeposterna som väljs på Vårdförbundets kongress i maj. Valberedningen har föreslagit Johan Larson och Ann Johansson. Jane Stegring och Pia Arndorff har tidigare meddelat att de kvarstår som kandidater. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida