Landsting inser inte vikten av rökavvänjning

Trots att rökavvänjning är en av sjukvårdens mest kostnadseffektiva åtgärder är det få landsting som satsar på det.

15 april 2003

? Man prioriterar inte rökavvänjning trots att vårdpersonalen själva vill arbeta med det, säger Barbro Holm Ivarsson, expert på tobaksavvänjning på Statens folkhälsoinstitut.

Rökavvänjning är i första hand en fråga för primärvården och undersökningar visar att det i genomsnitt bara skulle ta en tiondels tjänst i anspråk. Men trots att varje vårdcentral borde ha en resurs för rökavvänjning är det i dag bara 35 procent som kan erbjuda det.

Anser sig inte ha resurser

Enligt en kartläggning som Folkhälsoinstitutet låtit genomföra är det bara landstinget i Värmland som anser sig ha resurser för att kunna hjälpa patienter och anställda med att sluta röka. Jönköpings landsting har kommit längst med att skapa tobaksfria arbetsmiljöer. 17 av de 21 landstingen har fattat politiska beslut om rökfritt landsting, men få har planer på hur besluten ska följas upp.

Chansen att sluta röka på egen hand är ungefär två procent, medan den är uppåt 40 procent om man får behandling av en utbildad rökavvänjare.

? Rökning är den enskilda faktor som tar mest kostnader från sjukvården, säger Barbro Holm Ivarsson, som anser att detta är en ledningsfråga och att chefer är för okunniga om hur viktig rökavvänjningen är.

Folkhälsoinstitutet, som har regeringens uppdrag att stimulera till rökavvänjning, ska nu inleda ett samarbete med olika organisationer för att höja medvetenheten om hur viktigt det är att satsa på rökavvänjning. Vårdförbundet är en av dem där ett sådant samarbete ska diskuteras.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida