Landsting som ställer upp i teve anmäls till JO

Tolv landsting och regioner som har släppt in teveteam på sjukhusen anmäls till JO, Justitieombudsmannen. Anmälningarna gäller brott mot offentlighets- och sekretesslagen samt integritetskränkning.

28 januari 2013

Det har blivit allt vanligare att patienter filmas av teveteam på olycksplatser, i ambulanser eller på sjukhus. Enligt Centrum för rättvisa, en organisation som driver rättsprocesser, sker detta ofta utan att patienter eller deras anhöriga informeras, eller så sker det först i efterhand.

I dag anmäler organisationen tolv landsting och regioner till JO, Justitieombudsmannen, enligt Dagens Nyheters debattsida. Anmälaren vill ha svar på om inspelningarna bryter mot offentlighets- och sekretesslagen och om det även kränker människors rätt till respekt för privatlivet enligt Europakonventionen.

Sedan tidigare har JO kritiserat landstinget i Uppsala för att Akademiska sjukhuset ställde upp i teveserien ”Sjukhuset” 2007. JO konstaterade att det är ”i högsta grad anmärkningsvärt att Akademiska sjukhuset genom ett avtal har godkänt att gällande sekretessregler kan åsidosättas”. Dessutom saknades samtycke från patienterna i flera fall.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida