Landstingen utvecklar och upphandlar IT-tjänster gemensamt

Samordnade IT-system kommer att ge en säkrare vård konstaterar Håkan Sörman, vd för Sveriges kommuner och landsting.

27 september 2006

– Patienternas rörlighet kräver att systemet är rörligt, att vårdgivarna kan utbyta information, därför är det nu hög tid att landstingen samordnar sina system, säger arbetsgivarorganisationens vd Håkan Sörman.

I vintras antogs en nationell IT-strategi. Sedan dess har landstingsdirektörer från de olika regionerna och landstingen diskuterat sig fram till en gemensam handlingsplan. Nu rekommenderar Sveriges kommuner och landsting alla landsting att ansluta sig till den.

Kommunerna också

– Det är uppenbart att vårdgivarna i olika landsting måste kunna kommunicera med varandra, för att patienterna ska kunna få större inflytande över sin vård. Jag skulle bli förvånad om inte alla kommer med, säger Håkan Sörman.

Nästa steg blir att få med även kommunerna. Han räknar med att de arbetar fram ett motsvarande handlingsprogram under hösten, så att också de får kommunicerande system.

Säkrare vård

Samordnad utveckling av IT inom vård och omsorg kommer enligt Håkan Sörman att innebära mer användarvänliga system och därmed säkrare vård.

– En nationell patientöversikt gör att man över gränserna kan se vad patienten har fått för behandling, exemplifierar han.

Kostnaderna för utvecklingen är i princip landstingens eget åtagande, anser Håkan Sörman, även om finansieringen också kommer att diskuteras med regeringen.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida