»Landstinget håller inte sitt löfte«

5 juni 2000

STOCKHOLM. Vårdförbundet i Stockholm protesterar mot hur landstinget sköter avknoppningen av verksamhet inom primärvården. I en gemensam viljeyttring från tidigare var landstinget och Vårdförbundet överens om att enskilda skulle kunna driva till exempel hemsjukvård och BVC, men nu visar det sig att landstingets tjänstemän enbart är intresserade av personer som vill driva hela vårdcentraler. »Man får inte behandla personalen på det här sättet. Först skickas de på kurs och får veta att de kan lägga in anbud på delar av primärvården, sedan tar man tillbaka det hela. Dessutom innebär det att man behåller den gamla organisationen och inte arbetar för utveckling«, säger Ingrid Frisk, Vårdförbundets ordförande i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida