Landstinget i Örebro lägger ut Lex Maria-anmälningar på nätet

Från och med den 1 oktober lägger landstinget i Örebro ut alla sina Lex Maria-ärenden på Internet. Syftet är att förhindra att en liknande händelse ska inträffa igen. Men Vårdförbundet är tveksamt till beslutet.

29 september 2005

Enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Olsson är publiceringen på nätet en del av vårdens kvalitetsutveckling och landstingets patientsäkerhetsarbete.

I vissa fall kan den information som läggs ut komma att kompletteras med särskilda pressmeddelanden. Beslut om det tas i så fall gemensamt av förvaltningschef, anmälningsläkare och klinikchef.

Interna mål

Tanken är att en öppen redovisning av de risksituationer som har uppstått ska förhindra att liknande händelser inträffar igen. Anmälningarna kommer också att publiceras på vårdförvaltningarnas hemsidor och på intranätet.

Det interna målet med publiceringen är enligt Tore Öberg, sjukhusdirektör på Universitetssjukhuset Örebro, att personalen ska få reda på vilka förebyggande åtgärder som görs på grund av anmälningsärendena och ta in dem i rutinerna.

Vårdförbundet är tveksamt

– Generellt sett vill vi bedriva patientsäkerhetsarbetet så öppet som möjligt. Öppenhet på intranätet är viktigt tycker vi. Men vi är inte odelat positiva till den del som gäller pressen, kommenterar Elisabeth Liljekvist, Vårdförbundets ordförande i Örebro.

Elisabeth Liljekvist hävdar att erfarenheterna från vissa kommuner som har lagt ut anmälningar på sina hemsidor visar att det blir för mycket fokus på enskilda individers agerande.

– Arbetsgivaren försöker hitta så många saker som möjligt som pekar bort från ett arbetsgivaransvar, till exempel genom att i sin anmälan hänvisa till vissa rutiner. Men att det finns rutiner säger ingenting om hur kända eller använda de är. Offentligheten har lett till större rädsla hos personalen, säger hon.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida