Landstinget i Södermanland utreder kortare arbetstid för äldre

Efter bland annat påtryckningar från Vårdförbundet ska landstinget i Södermanland utreda möjligheterna till kortare arbetstid för äldre.

När den koalition som nu har makten i Södermanland efterträdde socialdemokraterna för ett år sedan lovade den att titta på möjlig-
heterna till kortare arbetstid för äldre.

Men fram till nyligen hände ingenting. Då tog Vårdförbundet kontakt med ordföranden i personaldelegationen, Östen Eriksson (kd). Det mötet har lett till att politikerna nu har beslutat att utreda frågan, inte minst den ekonomiska sidan. En utredning som ska bli klar under året.

Bakgrunden till utredningen är bland annat den höga medelåldern i landstinget, 46 år, och att det behövs nyrekrytering med tanke på att så många går i pension samtidigt.

En annan viktig faktor är att både korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron är högre bland äldre än bland yngre anställda. Genom en förkortad arbetstid för äldre finns en förhoppning om att sjukfrånvaron ska minska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida