Landstinget och kommunerna samordnar sig

8 januari 2001

JÄMTLAND. I Jämtland försöker man nu göra något åt problemet med samordning mellan huvudmännen landstinget och kommunerna. En projektgrupp med företrädare både för landstinget och kommunerna, och med Vårdförbundet och övriga fack i en referensgrupp, har börjat utreda möjligheterna till samarbete (till exempel att en sjuksköterska kan utföra arbetsuppgifter som ligger både på landstingets och en kommuns ansvar). Ett sådant exempel kan vara det projekt som pågår i Strömsund. Där finns två av Vårdförbundets medlemmar som vårdhänvisare och hjälper människor att hitta rätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida