Landstinget sänker lönen för nattsjuksköterskor

Landstinget i Norrbotten har beslutat att avskaffa det kvotsystem som inneburit att nattsjuksköterskor som arbetat 64 procent har fått 80 procents lön. För den enskilda sjuksköterskan innebär det en lönesänkning med 2 000 kronor.

15 november 2006

Kvotsystemet infördes år 2 000 på Sunderbyns sjukhus mellan Luleå och Boden, bland annat på medicinenheten och hjärtintensiven. Syftet var framför allt att underlätta rekryteringen – landstinget hade då svårt att få sjuksköterskor att arbeta natt.

Nu avskaffas alltså systemet. Den som arbetar 64 procent får i fortsättningen bara 64 procents lön.

– Visserligen kommer en del att erbjudas att öka sin tjänstgöringsgrad, men hur många orkar arbeta mer än 64 procent på natten, undrar Katarina Johansson, Vårdförbundets ordförande i Norrbotten.

Ett lyckat system

Katarina Johansson är mycket kritisk mot landstingets beslut. Hon säger att kvotsystemet har varit lyckat.

– Landstinget har haft det lättare att rekrytera nattsjuksköterskor och bemanningen har varit stabil. Dessutom har sjuksköterskorna känt sig mer värderade som anställda.

Hon tror att landstinget nu kommer att få problem.

– Sjuksköterskorna är besvikna och vi har prtata med några som redan sagt att de kommer att söka andra tjänster, säger hon.

Omöjligt att påverka

Vårdförbundet har på olika sätt försökt få de ansvariga i landstinget att ändra sig.

– Vi har träffat både tjänstemän och politiker, men förgäves. Det har varit omöjligt att få en annan lösning och förhandlingarna har slutat i oenighet, säger Katarina Johansson.

Arbetsgivarens motiveringar till att avskaffa kvotsystemet är dels att det blivit för dyrt, dels att man inte anser att det längre finns några rekryteringsproblem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida