Landstinget stöder anti-våldsprojekt

11 januari 1999

VÄRMLAND. Sedan våren 1996 bedrivs inom landstinget i Värmland ett anti-våldsprojekt. Tre iva-sjuksköterskor, två anestesisjuksköterskor, en akutsjuksköterska och en sjukgymnast åker runt i skolorna och berättar för eleverna vad som händer med kroppen om den utsätts för våld. Från början drevs verksamheten helt ideellt, efter förebild från det arbete som sjuksköterskan Marjatta Antoni-Markkanen gjort i Stockholmsområdet, men 1997 gick landstinget in och stödde projektet med pengar. I september 1998 beslutade landstinget att anslå medel till två heltidstjänster och en extern utvärderare på 0,25 procent under ett läsår (38 veckor), för att arbetet ska kunna fortsätta. Den som vill veta mer om arbetet kan läsa på anti-våldsgruppens hemsida:
www.wermland.se/landstinget/vhs/

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida