Landstingets riktlinjer vållade protester

6 september 1999

I januari skickade Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsnämnd (hsn) ut en broschyr, Gömda patienter, med en passus som vållade uppståndelse och protester bland de anställda:

»Som läkare eller sjuksköterska kan man uppleva det som en etisk konflikt att vägra en person sjukvård även om behovet inte är akut och särskilt om det gäller barn. Det finns sjukvårdspersonal som utanför landstinget och helt ideellt ger sjukvård till gömda personer. Detta är naturligtvis helt i sin ordning och strider inte mot några regler, men om man använder landstingets resurser för att ge gömda utlänningar vård som inte är akut, kan det ses som trolöshet mot huvudman.«

Patienter som vistas illegalt i landet måste själva betala hela kostnaden för sin sjukvård, också den akuta. Kan de inte betala får bara akut vård ges.

»Tänk på att hänvisningsvårdcentralerna för asylsökande inte har ansvar för gömda utlänningar« skriver hsn, som samtidigt konstaterar att i »juridisk mening vistas flyktingar som gått under jorden här illegalt«.

Asylsökande har rätt till sjukvård enligt ett särskilt system, med ett siv-kort utfärdat av Invandrarverket. »Ibland påstår sig patienten vara asylsökande men har inte kortet med sig. Om patienten inte vill att du kontrollerar med Invandrarverket bör du uppmana honom att återkomma med siv-kortet.«

Sjukvårdspersonal får dock inte ta kontakt med myndigheter eller andra om det skulle kunna vara till men för patienten, så innan Invandrarverket kontaktas bör en menprövning göras. Den ska utgå från patientens egen upplevelse och täcka in allt personen upplever som ett mera påtagligt obehag.

»Menprövningen kan ibland leda till att man avvaktar en tid med betalningsutredningen. Är situationen akut måste akut vård ges i första hand.«

Vårdpersonal är skyldig att lämna uppgift om en namngiven person befinner sig hos dem, om domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet, kronofogde eller skattmas frågar – men inte till Invandrarverket. Svara bara ja eller nej, och informera personen omedelbart om polisen hört av sig, skriver hsn. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida