Lång återhämtning för deprimerade

5 augusti 2005

Bara för att en patient har tillfrisknat från en depression är det inte säkert att livet är på topp. Det visar en studie gjord av Ingela Skärsäter, universitetslektor vid institutionen för omvårdnad i Göteborg och FoU-straget för psykiatrin i Halland.
Under ICN:s kongress presenterade hon tvåårsresultaten från en uppföljningsstudie av 33 personer som för första gången insjuknat i en egentlig depression.
Efter två år bedömdes 40 procent vara helt friska från sin depression. Men trots att de  friskförklarats upplevde de flesta att såväl livskvaliteten som funktionsförmågan var signifikant sämre än innan de blev sjuka. Depressionen hade lett till att de såg på sig själva och sin omgivning ur ett nytt perspektiv.
? De behövde tid för att anpassa sig och såväl män som kvinnor kan behöva professionellt stöd i den här processen, säger Ingela Skärsäter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida