Långsam andning bra för blodtrycket

Långsam andning bra för blodtrycket
Andningsapparaten lär patienten att andas långsamt samtidigt som man lyssnar till lugn musik.

En studie vid Göteborgs universitet visar att patienter som med hjälp av en andningsapparat lär sig andas långsamt sänker sitt blodtryck. Effekten motsvarar nästan en låg dos läkemedel.

1 november 2010

– Många patienter är tveksamma till läkemedel och vi vet att följsamheten är låg när det gäller den traditionella behandlingen av högt blodtryck med läkemedel och förändrad livsstil. Här hade vi hög följsamhet och fick bra resultat. Det är dessutom ett biverkningsfritt alternativ.

Det säger professor Karin Kjellgren på institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Hon är en av dem som står bakom studien, som gjorts tillsammans med ytterligare en sjuksköterska och en läkare.

Lyssnade på musik

Studien omfattar 90 primärvårdspatienter med lindrigt till måttligt förhöjt blodtryck. Drygt hälften av patienterna fick lyssna på lugn musik, samtidigt som de under 15 minuter, tre gånger i veckan, använde en liten andningsapparat som kallas Resperate. Övriga utgjorde en kontrollgrupp som enbart lyssnade på lugn musik, lika ofta och i samma omfattning.

Efter 15 månader hade samtliga patienter sänkt sitt blodtryck, men sänkningen var störst hos dem som använde andningsapparaten. Det systoliska blodtrycket sjönk med 9,8 mmHg i snitt och det diastoliska med 4,1 mmHg. Det är nästan samma effekt som för dem som tablettbehandlas.

Hos dem som bara lyssnade på musik sänktes det systoliska blodtrycket med 7,7 mmHg, men för det diastoliska trycket sågs ingen signifikant sänkning (-2,5mmHg).

Problemet är omfattande

I Sverige behandlas ca 1,4 miljoner människor med läkemedel mot högt blodtryck till en kostnad av omkring 2,4 miljarder kronor per år. Problemet är alltså mycket omfattande och Karin Kjellgren anser att det behövs fler behandlingsalternativ än läkemedel.

– Vi arbetar med att ta fram flera olika metoder. Även om det inte hade lika stor effekt som andningsapparaten så visade det sig att blodtrycket sjunker också bara av att lyssna på musik. Det är bra om vi på olika sätt kan hjälpa patienterna att bli medvetna om sådant som stress och livsstil och vad det är som höjer och sänker blodtrycket.

Samma effekt som vid yoga

Den andningskontrollerande apparaten syftar till att sänka patientens andningstakt och få patienten att använda samma andningsteknik som vid yoga. En mindre studie vid Danderyds sjukhus har tidigare visat att så kallad medicinsk yoga sänker såväl blodtrycket som stresshormonnivåerna. På sjukhuset har medicinsk yoga införts i rehabiliteringsprogrammet för hjärtpatienter.

Det är alltså väl känt att lägre andningsfrekvens sänker blodtrycket. Den bakomliggande mekanismen är ett komplicerat samspel i det autonoma nervsystemet som styr till exempel andning, hjärtverksamhet och blodtryck.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida