Långt från ord till handling

Löneförhandlingar ska ske så nära verksamheten som möjligt. Det önskemålet uttalade både Vårdförbundet och de två stora offentliga arbetsgivarorganisationerna Landstingsförbundet och Kommunförbundet när de kom överens om ett nytt löneavtal före sommaren.

7 december 1998

Ibland är det dock långt från ord till handling. I Södermanland har Vårdförbundet förgäves försökt få landstinget att gå med på förhandlingar på arbetsplatserna, mellan Vårdförbundets företrädare där och närmaste chef.

– När vi diskuterar det här med landstinget säger vår motpart att han från landsting som förhandlat på den nivån fått negativa rapporter om hur det fungerat och att det är orsaken till deras nej på vår begäran. Den bilden stämmer dock inte alls med det vi hört, säger Solveig Lampe, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning i Södermanland.

En ändring kanske ändå är på gång. Nyligen kom man överens om att åter diskutera frågan sedan båda var för sig noggrant undersökt hur det fungerar i andra landsting.
Södermanland är inte ensamt om den inställningen. Men det finns också landsting med en mer positiv inställning till decentralisering av förhandlingarna. Här är några exempel på hur det ser ut i landet:

Blekinge: Företrädaren förhandlar med avdelningsföreståndare eller verksamhetschef, men med personalchefen närvarande.
Gävleborg: Förhandlingarna sker på verksamhetsområdesnivå med verksamhetschefen som Vårdförbundets motpart. Däremot har avdelningschefen ännu inget förhandlingsmandat.
Halland: Övergripande ramförhandlingar genomförs mellan Vårdförbundet och landstinget centralt. Sedan genomförs själva förhandlingen mellan företrädare och personalsekreterare/
verksamhetschef. Några förhandlingar mellan företrädare och chef på arbetsplatsen förs inte.
Jämtland: Inom länssjukvården sker förhandlingarna på motsvarande kliniknivå, inom primärvården ett steg högre upp, på förvaltningsnivå. Arbetsgivaren är inte helt negativ till att föra ner förhandlingarna till arbetsplatserna, men vill avvakta för att förbereda sina representanter där.
Kronoberg: Här har decentraliseringen gått snabbt. 1997 var första året företrädaren fick förhandla på kliniknivå och i år sker förhandlingarna direkt mellan företrädare och avdelningsföreståndare.
Norrbotten: Vårdförbundets företrädare förhandlar med förvaltningarnas personalchef, utom i Luleå-Boden. Där deltar enhetscheferna (första linjens chefer).
Skåne: Med få undantag förhandlar företrädaren direkt med chefen på arbetsplatsen.
Stockholm: Formellt skrivs avtalet på av chefer på förvaltningarna, men skillnaderna är ändå stora: från att företrädare på arbetsplatsen kommer överens med sin chefsjuksköterska till att sektionsstyrelsen förhandlar med ledningen för ett helt sjukhus.
Västernorrland: Förhandlingarna sker på kliniknivå.
Örebro: Arbetsgivaren är negativ till att förhandla på arbetsplatsnivå. I stället förhandlar Vårdförbundet med en personalsekreterare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida