Långt kvar till jämställdhet inom TCO

10 februari 1997

Kvinnornas representation på ledande poster inom TCO-förbunden har undersökts. 60 procent av förbundens medlemmar är kvinnor, medan andelen kvinnor i förbundsstyrelserna är 43 procent. De här siffrorna innebär att TCO-förbunden inte har förbättrat jämställdheten i sin representation jämfört med 1993 då den senast undersöktes. Målet var att under kongressåret 1997 skulle andelen kvinnor bland medlemmarna avspeglas på ledande poster i förbunden. Det målet kommer inte att nås. I stället blir det TCO-kongressens uppgift att diskutera ett effektivt sätt att nå ökad jämställdhet. Inom Vårdförbundet SHSTF var andelen kvinnor 94 procent år 1995. I styrelsen var 82 procent kvinnor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida