LÄNKTIPS

5 maj 2008

NATIONELLA LÄNKAR


Afasiförbundet
www.afasi.se

Funka Portalen
www.funkaportalen.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
www.hjarnkraft.nu

Neuroguiden.se – en faktabank från NHR
www.neuroguiden.se

Neuroportalen – information om neurologiska sjukdomar och aktuell forskning
www.neuroportalen.com

NHR – neurologiskt handikappades riksförbund
www.nhr.se

Ordlista för neurologi och neuroanatomi
www.anst.uu.se/hansbola/ordlista.html

Parkinsonfonden
www.parkinsonfonden.se

Parkinsonförbundet
www.parkinsonforbundet.se

Parkinsonstiftelsen
www.parkinsonstiftelsen.se/portal/index.php

Riksföreningen för neurosjuksköterskor
www.neurossk.se

Riks-Stroke – nationellt kvalitetsregister
för strokesjukvård
www.riks-stroke.org

SDF – Svensk dystoniförening
www.dystoni.com

SES – Svenska epilepsisällskapet
www.svenskaepsallskapet.se

SMSS – Svenska MS-sällskapet
www.mssallskapet.se

Strokeriksförbundet
www.strokeforbundet.se

Strokerummet – Vårdalinstitutets
tematiska rum om stroke
www.vardalinstitutet.net

Svenska epilepsiförbundet
www.epilepsi.se

Svenska multipel skleros-registret
www.msreg.net

 

 

INTERNATIONELLA LÄNKAR

AANN – American association of neuroscience nurses
www.aann.org

American stroke association
www.strokeassociation.org

ANNA – Australasian neuroscience nurses’ association
www.anna.asn.au

BANN – British association of neuroscience nurses
http://bann.org.uk

CANN – Canadian association of neuroscience nurses
www.cann.ca

EANN – European association of neuroscience nurses
http://users.belgacom.net/eann

Multippel sklerose fra sykepleier.net
– norsk ms-sida för sjuksköterskor
http://sykepleier.net

Multiple sclerosis international federation
www.msif.org/en

National MS Society
www.nationalmssociety.org

Neurology
www.neurology.org

NPR – Nordisk Parkinson råd
http://nordiskparkinson.org

WFNN – World federation of neuroscience nurses
www.wfnn.nu

WSO – World stroke organization
www.world-stroke.org

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida