Länktips

25 februari 2010

YRKESFÖRENINGAR:?

Riksföreningen för anestesi och intensivvård
www.aniva.se   ?

Riksföreningen för operationssjukvård
www.seorna.com ?

Svensk sjuksköterskeförening
www.swenurse.se ?

Svensk kirurgisk förening
www.svenskkirurgi.se/skf/v2 ?

Svensk förening för anestesi och intensivvård
www.sfai.se ?

Svensk förening för vårdhygien
www.sfvh.se ??

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING:?

Om Vriss-projektet (Vårdrelaterade infektioner ska stoppas)www.skl.se/artikel.asp?C=6324&A=47415 ?

Om patientsäkerhet
www.skl.se/lopsedelbanner.asp?C=382 ??

SOCIALSTYRELSEN:?

Föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården
www.socialstyrelsen.se/sosfs/2007-19 ?

Analys av tillgången på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor
www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17871/2009-12-18.pdf ??

PATIENTFÖRSÄKRINGEN:?

www.patientforsakring.se ?

KAROLINSKA INSTITUTET:?

Titta på robotkirurgi
www.karolinska.se/sv/Verksamheternas/Sjukdomar-tillstand–besvar/Hjarta–karl/Hjarta/Kirurgi-med-robot ??

BLOGGTIPS:?

www.opsyrran.wordpress.com ??

FILMER:?

Laparoskopiskt videoarkiv – se filmer från titthåls-kirurgiska ingrepp
www.orebroll.se/uso/page____11443.aspx ?

Rekryteringsfilm om operationssjuksköterska från Region Skåne
www.youtube.com/watch?v=JN5C50eEDNg ??

INTERNATIONELLA LÄNKAR:?

European Operating Room Nurses Association
www.eorna.eu ?

American Association of Critical-Care Nurses
www.aacn.org ?

American Association of Nurse Anesthetists
www.aana.com ?

Aseptic Surgery Forum
www.aseptic-surgery-forum.com/en/index.php ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida