Länktips och Lästips

NATIONELLA LÄNKAR

Vårdpersonal inom cardiologi
www.v-i-c.nu

Svenska Cardiologföreningen
www.cardio.se

Hjärt-lungfonden
www.hjart-lungfonden.se

Svenska rådet för hjärt-lungräddning
www.hlr.nu

Hjärt- och lungsjukas riksförbund
www.hjart-lung.se

Riks-Hia
www.ucr.uu.se/rikshia

Karolinska institutet – Kardiologi
www.ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=9154&l=sv

Lunds universitet – avdelningen för kardiologi
www.med.lu.se/plain/klinvetlund/kardiologi

INTERNATIONELLA LÄNKAR

World heart federation
www.world-heart-federation.org

American college of cardiology
www.acc.org

American heart association
www.amhrt.org

European society of cardiology
www.escardio.org

British heart foundation
www.bhf.org.uk

LÄSTIPS

RAPPORTER OM HJÄRTSJUKVÅRDEN I SVERIGE SOM PUBLICERATS UNDER 2008

  • Svensk sjukvård i internationell jämförelse. Sveriges kommuner och landsting, SKL.
  • SKL:s lista över landstingens vård.
  • Riks-HIA&Sephia-rapporten 2008.
  • Hjärt- och lungsjukas riksförbunds femte rapport.
  • Hjärtrapporten 2008. Hjärt-lungfonden.

PUBLIKATIONER FRÅN SOCIALSTYRELSEN

  • Medfödda hjärtfel – vetenskapligt underlag 2008.
  • Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida