Länsrätten upphäver varning

7 januari 2003

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd gav våren 2002 en sjuksköterska en varning för att hon hade gett en patient morfin i stället för vätskedrivande medel, se Vårdfacket 2002: 8. Sjuksköterskan överklagade beslutet med hänvisning till att arbetsbelastningen var hög och att hon blev störd av en patient när hon iordningställde läkemedlet. Länsrätten kom i sin utredning fram till att handlandet är ursäktligt och upphäver därför varningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida