Lapisering gav andra gradens brännskada

Gossens navel blev inte gråfärgad när sjuksköterskan beströk den med lapispennan. Hon fuktade den därför och strök två gånger till innan hon blev nöjd. ?

Den åtta veckor gamla pojken kom på rutinkontroll på barnavårdscentralen. Sjuksköterskan tyckte att hans navel inte hade läkt som den skulle. Hon beslutade därför att behandla den med lapis (silvernitrat) för att få den att dra ihop sig och läka. ?

Då den vanliga gråfärgningen som visar att lapis fastnat uteblev fuktade hon pennan och gjorde ett nytt försök med samma resultat. Sjuksköterskan fuktade därför pennan ännu en gång och när hon sedan tryckte lapispennan mot naveln blev den gråfärgad.??

När pojkens mor efter hemkomsten skulle byta blöja på honom var naveln svart och magen svartrandig med två stora brännblåsor. Hon försökte få kontakt med sjuksköterskan och då det misslyckades ringde hon barn- och ungdomsmottagningen. Sjukskötersk­an där uppmanade henne att komma in med babyn. ?

Den läkare som undersökte hans mage konstaterade att lapiseringen hade gett en 3,5 gånger 2 centimeter stor brännskada av andra graden. Mamman anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden och skrev att felbehandlingen ledde till två veckors plågsamma såromläggningar på barn- och ungdomsmottagningen. ??

Vid tiden för anmälan hade pojken ett stort fult ärr efter brännskadan. Mamman hävdade också att sjuksköterskan vid nästa rutinbesök på bvc skrattade bort det inträffade och inte ens bad om ursäkt.?

Sjuksköterskan skrev till nämnden att hon hade blivit bestört då hon fick klart för sig vad som hade hänt. Hon till­baka­visar mammans anklagelse om att hon skulle ha betett sig okänsligt och utan empati då hon vände sig till pojken och på babyspråk förklarade att hon verkligen inte hade velat orsaka någon skada. Hon hade tyckt att en ursäkt ändå inte kunde göra skadan ogjord.??

Ansvarsnämnden skriver att sjuksköterskan har medgett att hon felbedömde mängden lapis och enligt egen uppgift försökte skaka av och torka bort överflödig vätska från lapispennan. Men dropparna är färglösa och om det finns några kvar är de därför svåra att se. Därför måste särskilda försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika frätning, konstaterar nämnden och ger sjuksköterskan en erinran. ?

En av Ansvarsnämndens ledamöter tycker inte att felhandlingen motiverar någon disciplinpåföljd (hsan 2008/3494:B6).?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida