Lär om äldre och läkemedel på nätet

Med kunnigare vårdpersonal ska läkemedelsanvändningen inom äldrevården bli bättre och effektivare.

Från och med i dag kan vårdbiträden och undersköterskor lära sig mer om läkemedel och äldre med hjälp av ett utbildningsprogram på nätet. Meningen är bland annat att de bättre ska se och förstå hur gamla människor reagerar på ett läkemedel och veta vad de ska rapportera vidare till sjuksköterskan.

Eva Kohl, som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Täby kommun, tycker att materialet är bra och hoppas kunna använda det i kommunen. Hon ser dock svårigheter med att använda hela programmet eftersom det är så omfattande och därmed tar väldigt mycket tid. Hon tycker också att det delvis är på en för hög nivå.

– Däremot kan sjuksköterskorna använda delar av materialet i undervisningen av den övriga vårdpersonalen, exempelvis inför delegeringar och som en del i introduktionen av nyanställd personal, säger hon.

Fortsättning i april

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, är initiativtagare till utbildningsprogrammet och innehållet är skapat av docent Johan Fastbom vid Ageing research center på Karolinska institutet i Stockholm

Under april månad kommer nästa del i utbildningen som riktar sig till sjuksköterskor. Programmet är öppet för alla och kostnadsfritt. Det kan nås via www.fass.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida