Larmet går

Larmet går

Akut vård ur ett patientperspektiv.Sofia Almerud Österberg och Lena Nordgren.Studentlitteratur 2012,www.studentlitteratur.se , ISBN 978-91-44-07100-8??

6 februari 2013

På väg hem från jobbet krockar Susanne. Ganska snart finns räddningspersonal på plats och hon blir omhändertagen och känner sig trygg. Men känslan är lätt förgänglig. Hon får hjälp att komma loss av polis och brandkår, en sjuksköterska berättar vad räddningspersonalen gör och hon släpper inte hans hand förrän i ambulansen. Men att vara skadad, ha ont och inte veta hur allvarligt det är och vad som ska hända, skrämmer.

Boken handlar om Susannes väg genom den akuta vårdkedjan. Från skadeplats till ambulans, akutmottagning, operation och intensivvård. Hela tiden resoneras kring vad som händer, vad hon behöver och vad som måste göras. Allt byggt på vårdvetenskaplig forskning.?

Boken vänder sig framför allt till blivande och kliniskt verksamma sjuksköterskor. AJ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida