Las. Facken kritiserar försämring

7 november 2012

En utredning har föreslagit flera förändringar i las, lagen om anställningsskydd. De stora fackliga paraplyorganisationerna LO, TCO och Saco är kritiska. Bland annat mot att skadestånd som utbetalas vid felaktiga uppsägningar sänks för mindre företag.?

De fackliga organisationerna påpekar att regeringen lovat att inte försämra arbetsrätten och säger att de förutsätter att ändringarna inte genomförs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida