Läs om behandling av sömnstörningar på nätet

12 januari 2004

Läkemedelsverkets rekommendation för behandling av sömnsvårigheter är omarbetad och finns nu tillgänglig för patienter och andra på verkets hemsida: www.mpa.se/
allmanheten/index.shtml.

Några rekommendationer är:
Sömnsvårigheter bör i första hand behandlas med andra metoder än läkemedel.

Om annan sjukdom, som depression eller ångest, ger upphov till sömnsvårigheterna bör behandlingen inriktas
på den bakomliggande sjukdomen.

Långvarigt bruk av sömnmedel bör undvikas eftersom det kan leda till beroende.

När läkemedel är aktuella, bör kortverkande bensodiazepinliknande medel som zopiklon, zolpidem och zaleplon användas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida