Läs om MS på Internet

8 juni 1998

När vi på MS-centrum vid Huddinge sjukhus sökte efter studier på Medline om omvårdnad vid MS använde vi sökorden ”multiple sclerosis” i kombination med ”nursing”. Vi hittade 191 artiklar skrivna de senaste 30 åren.

De flesta texterna var skrivna av amerikanska och engelska sjuksköterskor.75 artiklar var från tiden 1990 till 1997. Av dessa var 47 översiktsartiklar om MS och 28 redovisningar av enskilda studier eller forskningsprojekt. En dryg tredjedel av dessa handlade om närståendes livssituation i egenskap av vårdgivare och deras behov av socialt stöd (11 artiklar).
Övriga områden var:

*Patienternas förmåga att klara av sin situation (coping) (4 artiklar). 

* Omvårdnadsmodeller vid MS (4 artiklar). 

* Kronisk sorg/lidande hos patienter och anhöriga (4 artiklar)

* MS-sjuksköterskors uppfattning om
prioriterade forskningsområden och önskvärda vårdresurser vid MS vård (2 artiklar).

*Självförtroende (1 artikel).

*Samband mellan upplevd hjälplöshet och funktionell/social förmåga hos patienten (1 artikel). 

* Sjukdomens effekter på arbete eller annan sysselsättning (1 artikel).

Nitton av studierna var från USA, sju från Kanada, en från Storbritannien och en studie var från Nya Zeeland. Vi kunde inte hitta någon vetenskaplig studie från något nordiskt land under de senaste åtta åren.

En studie (som är inräknad ovan) genomfördes 1996 bland MS-
sjuksköterskor i USA för att ta reda på vilka ämnen de ansåg skulle prioriteras i omvårdnadsforskningen om MS.

Studien visade att projekt som utvärderar effekterna av olika vårdprograms betydelse för livskvalitet och MS-relaterad trötthet, stress, känslomässiga svårigheter och kognitiva
funktionsnedsättningar prioriterades högst (18).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida