Läsarkommentarer: Anmäl inte sjuksköterskan som ger healing

De flesta som har reagerat på förra månadens novell frågar sig om det är så stor skillnad på healing och taktil massage. En läsare undrar varför sjuksköterskan gör detta i smyg om hon är så övertygad om de positiva effekterna. Om du klickar på länkarna tilll höger kan du läsa fler läsarkommentarer och Socialstyrelsens kommentar till healing.

Våga pröva!
Det som denna sjuksköterska ger patienterna är inget farligt utan något mycket värdefullt. Den gamla damen verkar lugn och trygg och det ger henne tröst den tid hon har kvar. Att anmäla är inte första steget. Utan det som är viktigt är att diskutera andra alternativ än medicin med chefer och arbetskamrater. Healing verkar inte vara så långt från till exempel taktil massage och det är mer accepterat i dag än för bara några år sedan.
– Lisa

Hög tid för debatt!
Det var på tiden att denna debatt kom i gång. Det torde vara svårt att avgöra om en sjuksköterska ger healing om hon inte informerar vårdtagaren.
Var går gränsen mellan healing och den massage vi ibland ger mot trötta, spända ben, handen vi ofta håller i när någon behöver det eller strykningarna över ryggen för att få slemmet att lossna?
En annan reflexion i sammanhanget – undersköterskorna kan väl syssla med det här, eller? Ska det i så fall vara förbehållet dem som en del av omsorgen om vårdtagaren?
– Undrande

Varför gör hon det i smyg?
Sjuksköterskan, som ger patienter healing, bör naturligtvis själv berätta för sina överordnade. Varför har hon sysslat med det i smyg? Hon är ju hur övertygad som helst om healingens positiva effekter, så vad är hon rädd för?
Överordnade är också lyssnande och kännande medmänniskor.
Kollegan ska inte behöva bli en syndabock! Var och en ansvarar väl för sitt eget arbete.
Att inte alla svårt sjuka och döende patienter får plats på hospice är omänskligt och ovärdigt i vårt civiliserade samhälle.
– Ritva Nyberg Sund

Själv håller jag förbön
Nej, jag tänker inte anmäla Cathrin. Varför ska inte healing kunna vara något för den patient som tror på just det?
Själv är jag helt emot healing, vad det gäller den österländska formen. Jag är aktiv kristen i en frikyrka och tror på helandets kraft från Jesus Kristus, men denna kraft får vi ju inte heller dela med oss, om inte patienten ber om det.
Jag bär alltid ett guldkors i en halskedja på jobbet så att patienterna vet vad jag står för och det har gett mig många fina kontakter. De som vill det ber jag tillsammans med.
Anmäl inte den personal som ger patienten den vård patienten tror på – så länge det inte skadar fysiskt eller psykiskt.
– Marie-Anne, sjuksköterska och hälsovårdare

Healing som omvårdnadshandling
I Sverige är vi cirka 40 personer, mest sjuksköterskor, som utbildat oss i healing- metoden Healing touch sedan 2002.
Vi följer alltid våra etiska regler. Vi lovar inte något vi inte kan hålla.
Vi använder healing som en omvårdnadshandling, dokumenterar och utvärderar som vilken annan omvårdnadshandling som helst. (Det går utmärkt att använda Vips).
Det är alltså lätt att kontrollera vad vi gör och vilken effekt det har. Vi får inte utesluta annan konventionell behandling och erbjuda healing i stället, men väl som ett komplement. Behandlingen ska initieras av patienten eller anhörig, men vi får informera om att den finns och vad den innebär.
– Charlotte Pagré, Eva Cannervik,
Silvia Assi
och Aino Kaskinen,
leg sjuksköterskor,
Runa Strandlund,
leg sjuksköterska och universitetsadjunkt

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida