Lästips

9 augusti 1999

Äldrepsykiatrisk omvårdnad, Gunilla Grönquist, Bonnierutbildning 1999.
Aktuell medicinsk forskning 1997, Demens, redaktör Anders Nystrand och Annika Röhl, MFR.
Om psykiska besvär hos äldre, Spri-tryck 331.
Välfärd och valfrihet, slutrapport från utvärderingen av 1995 års psykiatrireform, Socialstyrelsen följer upp och utvärderar.
Psykisk sjukdom bland äldre, en kunskapsöversikt. Rapport från Äldreuppdraget 1997:9, Socialstyrelsen.
Medicinskt färdigbehandlade personer med utagerande beteende, Psykiatriuppföljningen 1998:6, Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida