»Låt inte HSAN-anmälan finnas kvar längre än fem år«

Uppgifter om anmälan, erinran och varning ska inte ligga kvar längre än fem år i hälso- och sjukvårdsnämndens register. Det kravet ställer nämndens generaldirektör Annika Marcus.

4 november 2005

I brevet till Socialdepartementet motiverar hon sitt krav med att det inte kan vara meningen att hsan:s register används som konsumentupplysning för att enskilda och arbetsgivare ska kunna välja bort sjuksköterskor och läkare. I dag finns i registret uppgifter ända från 1993. Annika Marcus skriver också att de nuvarande reglerna strider mot personuppgiftslagen, Pul, och att uppgifter om brottslighet som lett till böter gallras bort efter fem år.

Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare-Johansson, ledamot i hsan, tycker att kravet är rimligt.

– Att en enskild fått en erinran eller varning beror ofta på ett systemfel och säger litet om kvalitet och kompetens.

Hon vill i stället att öppenheten gentemot medborgarna kan genomföras med till exempel kvalitetsregister där man väger in inte bara den medicinska delen utan även omvårdnad och patienternas upplevelser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida