”Låt marknaden ta över”

12 januari 1998

”Låt marknaden ta över sjukvården”. Med den rubriken publicerade Dagens Nyheter den 25 november förra året en debattartikel, undertecknad av Vårdförbundets Eva Fernvall och ordförandena i Sacoförbunden inom hälso- och sjukvårdssektorn, men också av företrädare för SNS, Industriförbundet och tre storföretag i vårdbranschen (Bure, Previa och Praktikertjänst).

Vad är det då Eva Fernvall och de andra säger i artikeln?
I korthet förklarar de först att vården ska vara offentligt finansierad och att allas lika tillgång till vården garanteras. Men det nuvarande systemet, där landstingen och kommunerna både företräder medborgarna, äger vårdinrättningarna och är arbetsgivare, gör ansvarsförhållandena otydliga och ibland motstridiga. Därför fordras ”en sund incitamentsstruktur som verkar för en bättre och mer ändamålsenlig vård till lägre kostnad”. Det sätt att spara i vården som man hittills
tillämpat har nått vägs ände.Det finns trots allt fortfarande många sätt att göra vårdorganisationen mer effektiv. Det vore mycket stimulerande för dem som arbetar i vården att få arbeta under friare former. Debattörerna tycker att landstingen borde göra sig av med stora delar av de vårdinrättningar man äger i dag – en genuint marknadsbaserad relation mellan säljare och
köpare är något annat än de halvgångna köp-sälj-modeller som finns. De undrar varför landstingen ska ”binda stora resurser i något där det finns alla förutsättningar att få marknaden att bära de ekonomiska riskerna”.

I slutet av artikeln efterlyser de alternativ till dagens finansieringssystem: ”någon form av nationell vårdförsäkring, om än med en stark regional förankring” utan att man ”bara byter ut ett monopol mot ett annat”. Och vidare: ”Men också i den upphandling som handlar om att tillgodose medborgarnas behov finns det anledning att söka efter strukturer som öppnar för olika typer av finansiering och efterfrågan.”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida