»Låt oss visa vägen«

— Vi måste lära oss att tidigt se signalerna och vi måste ha modet att säga ifrån att vi inte delar åsikterna. Det är en skyldighet för var och en av oss.

6 december 1999

Eva Fernvall tog i sitt inledningstal upp det personliga ansvar vi alla har, och anledningen var förstås de mord, attentat och övergrepp som drabbat fackliga ledare, poliser och journalister i Sverige, dåd som utförts av människor som inte visar respekt för alla människors lika värde.

– Låt oss nu gå före och visa vägen genom att aktivt se till att fler med bakgrund från andra länder väljs tillförtroendeuppdrag, uppmanade hon.

Eva Fernvall citerade ur boken Tio tankar om tid: »Ingenting styr framtiden så hänsynslöst som en gammal tankestruktur.« Hon ville därför inspirera ombuden på kongressen att tänka nytt. Och pekade på Vision 2007 och Vårdförbundets hela perspektiv på sjukvården som ett sätt att försöka förändra tankesystemen. Att förändra bilden som visar sjuksköterskan som underordnad, Vårdförbundet som stridslystet och fackförbundet som de som alltid är emot.

– Men socialminister Lars Engqvist tänker inte nytt, sa Eva Fernvall.

Hans tro på familjeläkarsystemet som framtidens primärvård bygger på ett gammalt tankesystem. Vårdförbundets medlemmar bör visa hur primärvården ska organiseras för att på ett bättre sätt möta individens behov och samhällets krav.

Äldrevård kräver nytänkande
– Vården av de äldre blir den stora utmaningen för oss alla. Att klara en sjukvård som bygger på fritt val och många fler äldre kräver nytänkande. Vi måste ta större ansvar för att utveckla idéerna för framtiden.

Utvecklingen av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans (masens) roll går i rätt riktning. Den slutsatsen drog Eva Fernvall av den enkät som presenterades samma dag som kongressen öppnades. Men det finns orosmoln: många masar misstänker att de inte får inrapporterat alla incidenter som inträffar och som utgör en fara för patienterna. Och att det i nästan hälften av fallen beror på att vårdpersonalen är rädd för att råka illa ut.

Eva Fernvall kom slutligen också in på den gångna avtalsperioden och de förhandlingar som snart ska komma igång.

– Vi har tagit avgörande steg på vägen mot att förändra lönenivån, sa hon. Det hade inte varit möjligt utan hårt arbete och goda insatser på lokal nivå. Men framgångarna beror också på att vi har arbetat mer strategiskt än någonsin för att visa vilken avgörande betydelse våra kunskaper har för vårdresultatet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida