”Låt sjukskrivna arbeta i vården”

5 augusti 2005

Låt de långtidssjukskrivna med viss arbetsförmåga ta jobb inom vård, skola och omsorg hördes Försäkringskassans generaldirektör, Curt Malmborg, säga i en radiointervju. För Vårdfacket förklarar han att myndigheten inte gör anspråk på att ha en färdig lösning på en alternativ arbetsmarknad. Men tanken är att de sjukskrivna ska kunna utföra arbetsuppgifter som annars inte blir gjorda, exempelvis hjälpa gamla att handla. Enligt Försäkringskassans egen undersökning anser 60 procent av tillfrågade sjukskrivna att de skulle kunna återgå till sitt ordinarie arbete om deras arbetsförhållanden ändrades.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida