Lathund för att blanda

2 december 2015

På Sahlgrenska universitetssjukhuset sammanställer apotekare översikter över vilka intravenösa läkemedel som går att blanda. De ska göras tillgängliga för ytterligare vårdenheter i landet. Det är vanligt att samtidigt administrera flera läkemedel i cvk:er. Men det kan leda till utfällningar och ocklusion.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida