Lättare att hinna med vid vårens stämma

Färre föreläsningar än tidigare gör att det ska bli mindre snärjigt att hinna med för besökarna på nästa Vårdstämma.

3 november 2006

Det blir knappt 200 föreläsningar mot tidigare 300.

– Orsaken är de reaktioner vi har fått, att besökarna inte hinner med allt, säger Vårdförbundets stämmoansvariga Birgitta Svensson.

Huvudtemat för Vårdförbundets tionde vårdstämma den 18 till 20 april nästa år är »Att stödja utvecklingen inom vården«. Föreläsningarna rör främst sex ämnesområden: ledarskap, team, vårdmiljö, vårdnära processer, äldrevård och att bryta revir. Kvaliteten är god, både på abstrakten och på postrarna, menar Birgitta Svensson.

– En del postrar har varit så bra att vi har bett även om en muntlig föredragning. Det har aldrig inträffat tidigare, säger hon.

Även om programmet ännu inte är klart, är två key note-talare klara: Sarah Fraser från London om ledarskap och Christian Mathiot från Världshälsoorganisationen, who, om smittskydd. Klart är också att ledamöter i Vårdförbundets styrelse inleder varje ämne med att berätta om hur förbundet arbetar med den frågan.

Vårdförbundet samarbetar den här gången med tre organisationer: arbetsterapeuterna, tandläkarna och IBL, Institutet för laboratorievetenskap. IBL har också sina biomedicinska analytikerdagar i samband med Vårdstämman.

Dessutom bistår ssf, Svensk sjuksköterskeförening, med granskare och föreläsare.

I Vårdfacket i januari kommer ett första urval av programmet. Den som vill anmäla sig till Vårdstämman kommer att kunna göra det från januari och framåt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida