Lättare att nå Vårdförbundet

020?353500. Det är telefonnumret till Vårdförbundets nya medlemsservice som startar den 14 oktober.

7 oktober 2002

Dit ska du som medlem kunna ringa varje vardag klockan 08.00?20.00, när du till exempel har frågor om ditt medlemskap eller behöver hjälp med ett problem. Du hamnar då i första hand hos din länsavdelning. Om ingen kan svara där kopplas du automatiskt till någon annan inom förbundet. Det är inte säkert att du alltid kan få besked direkt från den som svarar, men då kommer någon i stället att ringa upp dig senare, så snart som möjligt.

Orsaken till inrättandet av 020-numret (det kostar för dig som medlem bara motsvarande en lokalsamtalsmarkering) är kritik som kommit fram i medlemsundersökningar om att det är svårt att få kontakt med företrädare för och anställda i förbundet. Mer information får du hemskickad i form av en broschyr och ett personligt brev från ordförande Eva Fernvall. I brevet finns även information om förbundets nya webbplats www.vardforbundet.se och ett exemplar av de nya förbundsstadgarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida