Lättare för sjuksköterskor som vill arbeta i USA

Efter jul blir det billigare för sjuksköterskor som vill till USA att skaffa sig amerikansk examen. Då öppnar nämligen den myndighet som ger sjuksköterskor behörighet tre filialer runt om i världen dit de kan ta sig för att göra sina prov.

I sommar beslöt The National Council of State Boards of Nursing (NCSBN) att etablera kontor i London, Seoul och Hong Kong. NCSBN är den myndighet som examinerar och ger amerikansk behörighet åt sjuksköterskor som vill arbeta i USA.

Beslutet innebär att det blir betydligt billigare och smidigare att som sjuksköterska skaffa sig en amerikansk behörighet. Hittills har sjuksköterskorna varit tvungna att resa till USA och göra testerna där.

Miste över 2000 sjuksköterskor

I USA kostar examinationen 225 dollar (omkring 1700 kronor ) plus ett tillägg som varierar mellan delstaterna. Proven utanför USA kommer att bli dyrare – men då slipper man rese- och boendekostnaderna.

Engelsmännen befarar nu att antalet sjuksköterskor som lämnar sina arbeten för tjänster i USA kommer att öka avsevärt och ytterligare förvärra sjuksköterskebristen. Just tvånget att själv resa till USA och tentera har hållit en hel del tillbaka som annars skulle ha velat åka.

Enligt engelska Nursing and Midwifery Council förlorade landet förra året – utan den här möjligheten – över 2000 sjuksköterskor till USA, vilket var en dubblering jämfört med året innan.

Fler kontor på tur

Bland de utländska sjuksköterskor som NCSBN examinerade 2003 kom flest antal från Filipinerna – 10 627. Canada bidrog med 1 464, Indien med 1 394, Sydkorea med 1 058 och Nigeria med 409.

Läkaren Casey Marks, chef för examinationsverksamheten, säger att ytterligare examenskontor kommer att öppnas på ännu fler håll i världen om de här tre försöksetableringarna slår väl ut.

Intresserade kan e-posta på: nclexinfo@ncsbn.org.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida