”Lättnader för sjuksköterskor ett hot mot tryggheten”

Majoriteten i riksdagens skatteutskott säger nej till att lätta upp reglerna för sjuksköterskor och andra som vill blir företagare.

17 mars 2003

Riksdagsledamöter från moderaterna, folkpartiet och centerpartiet har nyligen motionerat om att lagen bör ändras. Fler bör kunna bli självständiga konsulter med f-skattsedel, skriver de.

Sjuksköterskorna framhålls som exempel på en grupp som hindras i onödan för att de anses sakna självständighet gentemot arbetsgivarna.

– Vi vill att det ska bli lättare för alla att få f-skattsedel, säger centerpartiets Annika Qarlsson. Som företagare skulle sjuksköterskorna kunna påverka de egna arbetsuppgifterna mer än i dag och må bättre.

Men majoriteten av politikerna i riksdagens skatteutskott säger nej.

– Det är för att värna om de anställda som vi säger nej. Risken är att många kan tvingas att bli företagare när de arbetar på en marknad med få arbetsgivare. Landstinget kan säga ”nu får du bli konsult eller så får du sluta”, säger Ulla Wester, socialdemokratisk ledamot i skatteutskottet.

 Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall anser att Ulla Westers resonemang baserar sig på okunskap. Hon anser att det är osannolikt med en situation där landstinget tvingar arbetstagare att bli egna företagare, med sämre anställningstrygghet och ökad otrygghet som följd.

– Det låter väldigt spekulativt och långt ifrån verkligheten. Att ge vissa sjuksköterskor f-skatt hotar inte någon. Om sjuksköterskornas arbetsvillkor förändras skulle det snarare innebära bättre villkor, säger hon.

På onsdag ska motionerna om f-skatt debatteras i riksdagen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida