Laxermedel droppades i öronen på äldre

På äldreboenden i Kungälv har sjuksköterskorna under många år använt laxermedel för att lösa upp vaxproppar i öronen på de äldre.

2 september 2005

– Min första reaktion när jag fick höra det var att det måste vara en skröna. Tyvärr var det inte det, säger Ingrid Löfstaf som är mas, medicinskt ansvarig sjuksköterska, i Kungälvs kommun.

Det hela uppdagades i samband med att en äldre kvinna fick ont i örat efter att personalen hade droppat i Microlax. När trumhinnan senare undersöktes konstaterades att den var perforerad.

Under morgonrapporten fick enhetschefen på äldreboendet höra talas om händelsen. Hon tyckte att det lät underligt att ge laxermedel i örat, men eftersom hon själv saknade vårdutbildning tog hon kontakt med masen för att kontrollera saken.

– Det kändes faktiskt rätt pinsamt. Här vill vi som sjuksköterskor i kommunen profilera oss genom att tala om hur viktigt det är med medicinska kunskaper och att vården måste ges utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Och så är det en medicinskt okunnig person som ifrågasätter behandlingen, säger Ingrid Löfstaf.

När hon började utreda händelsen visade det sig att metoden med Microlax i örat mer eller mindre har varit standard på flera äldreboenden sedan början av 1990-talet. Metoden ordinerades och godkändes av ansvariga läkare och utfördes av vårdpersonalen på delegation.

Ingrid Löfstaf anmälde händelsen med den spruckna trumhinnan till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Ansvarig läkare kritiseras men i övrigt förlitar sig styrelsen på att rutinerna ses över så att händelsen inte upprepas.

– Efter det här har vi haft en diskussion kring etik och profession i sjuksköterskegruppen. Många försvarar sig med att metoden har varit godkänd av läkarna. Men bara för att en doktor säger någonting tappar man väl inte hjärnan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida