Ledare nyfikna på svensk vård

Ledare nyfikna på svensk vård
Personcentrerad vård var ett av de stora ämnena på världskonferensen i Göteborg. Foto: Quality forum 2016

Kvalitet. Ledare inom hälso- och sjukvård från ett 70-tal ?länder har fått lära sig mer om patienten som partner och om hur ett litet närsjukhus gör vården mer jämlik.

.

En av världens största kvalitetskonferenser om hälso- och sjukvård, International forum on quality and safety in healthcare, IHI, har i år ägt rum i Göteborg. 3 000 deltagare från omkring 70 länder lyssnade till tal och deltog i seminarier och under studiebesök fick de bland annat lära sig mer om vad personcentrerad vård innebär.??

Nytt för i år var att en del av programmet riktade sig särskilt till sjuksköterskor och barnmorskor och där var den personcentrerade vården en viktig punkt. Vårdförbundets vårdstrategiska chef, Lisbeth Löpare Johansson, var en av talarna på konferensen och hon ser arbetssättet som avgörande för att ta vara på vårdens möjligheter.?

— Vården behöver förändras och en personcentrerad vård, som utgår från patientens perspektiv, ger bättre vårdresultat, samtidigt som pengarna används bättre och personalens arbetsvillkor förbättras. IHI-konferensen är en av de största arenorna som lyfter hälso- och sjukvårdens utveckling och behov av förändring, säger hon.

Vårdförbundet var drivande i att ta fram programmet för sina medlemsgrupper och bland de många talarna fanns också ordföranden Sineva Ribeiro, Grete Christensen, ordförande för det danska sjuksköterskeförbundet och för Sjuksköterskors samarbete i Norden, SSN, samt Judith Shamian, ordförande för den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN. ??

En av dagarna ägnades åt studiebesök. Höga ledare inom hälso- och sjukvård från bland annat Israel, Australien, Sydkorea och Thailand besökte Centrum för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs universitet. Jeanette Durkan Tenggren, som är kommunikationsansvarig, var nöjd med intresset för deras forskning.?

— En del länder, till exempel Skottland, ligger väl framme när det gäller att se patienten som en partner i vården. Men evidensbaserad forskning som verkligen kan visa vinsterna med det personcentrerade förhållningssättet är inte helt vanlig, säger hon.

Bland annat fick besökarna höra personal från psykosavdelning 242 på Mölndals sjukhus beskriva hur de arbetar personcentrerat. Genom att se personen, inte sjukdomen, och genom att göra patienten delaktig i vården har de lyckats minska antalet tvångsåtgärder. När bältessängen inte hade använts på ett halvår hyllades de med tårta av en patient med erfarenhet av det trauma tvånget kan innebära.??

Även Angereds närsjukhus fick besök, bland annat av Israels vice hälsominister. 50 procent av invånarna i Angered är födda utanför Norden, många röker, många är överviktiga och många har svåra livssituationer. Fler än på andra håll i regionen drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och andra sjukdomar relaterade till rökning och alkohol.

Närsjukhuset är känt för att anpassa vården efter befolkningens behov, och därmed göra den mer jämlik. För att nå ut pratar sjuksköterskor hälsa och rökstopp utanför livsmedelsaffärerna, mobila team erbjuder vård till patienter med kol, cellprov erbjuds kvinnor när de ändå är på sjukhuset, och de har olika telefonnummer där patienter kan få meddelanden upplästa på sitt eget språk. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida