Ledare utan formell makt

5 april 2004

Om informella ledare skriver www.suntliv.nu på sin hemsida. Det är doktoranden Emil Emling vid Handelshögskolan i Stockholm som ställt samman forskning om hur informella ledare uppstår och vilket inflytande de har. Bland annat sägs att chefer måste känna till vilka de informella ledarna är. Och så måste de vara uppmärksamma på småpratet – för det är genom det informella ledare verkar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida