Ledarskap

Rätt ledarstil växlar

4 maj 1998

Den absolut bästa ledaren finns inte, slår psykologen och organisationskonsulten Birgitta Ahltorp fast sin nya bok. En ledarstil kan vara den rätta vid en tidpunkt. I en ny arbetssituation, med nya krav, kan den ledarstil som tidigare var så konstruktiv plötsligt fungera dåligt.

I boken får man lära känna hennes egen modell för att beskriva olika ledarstilar, den så kallade RONS-modellen. Initialerna står för: Resultatjägaren, Nytänkaren, Organisatören som leder enligt honnörsorden struktur och planering och Samordnaren som fokuserar på relationer och teamtänkande. Modellen använder hon för att ringa in de olika roller som finns i en arbetsgrupp eller ledningsgrupp. Det gruppklimat som växer fram beror på i hög grad på individernas personliga stilar och på vad som händer när olika stilar möts.

Med informationssamhällets framväxt står arbetslivet inför de största förändringarna sedan industrialismens barndom, säger Birgitta Ahltorp. Den kultur som många av dagens chefer fostrats i håller på att försvinna. Via internet blir information av olika slag tillgänglig för alla, och alla blir möjliga att nå. Det leder till att organisationerna blir plattare. De nya arbetsbetingelserna sammanfattar hon med nyckelorden: distans, projekt och nätverk. Vi kommer inte att vara på samma fysiska arbetsplats varje dag och träffa samma arbetskamrater. Det blir i stället nödvändigt att själv skapa kollegiala nätverk med människor utanför den egna arbetsplatsen. Både för att hålla sig à jour med utvecklingen på det egna området och för gemenskap.

Författare Birgitta Ahltorp.
Titel Rollmedvetet ledarskap.
239 sidor.
Förlag Liber ekonomi 1998.
Cirkapris: 333 kronor.
ISBN 91-47-04196-X.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida