Ledarskap

Rolf-Petter LarsenTeamutveckling274 sidorStudentlitteratur 2003 www.studentlitteratur.seisbn 91-44-02080-5

8 mars 2004

Teamutveckling är en ständigt pågående process. Ett teams uppgift är att genomföra ett specifikt uppdrag samt vårda teamet. Ett team har en livscykel med en början och ett slut samt olika faser, typ problemdiagnostisering, datainsamling, åtgärdsplanering samt genomförande och utvärdering. En god kommunikation är avgörande för att skapa bra samarbete mellan människor i ett team. Teamledaren bör vara lyhörd för olika kulturer representerade i gruppen och kunna läsa av kroppsspråk för att uppfatta gruppmedlemmens egentliga åsikt, man kanske säger en sak men visar med kroppen att man menar något annat.

Det är också viktigt att teamledaren tar sina medarbetare på allvar och låter alla få verkligt inflytande på besluten som tas i projektet. Teamledaren bör också kunna hantera eventuella konflikter och oenigheter i gruppen.

För att lyckas med detta är det viktigt att identifiera konflikten och hantera den så att teamets resurser utnyttjas till fullo.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida