Ledningen ändrade sig efter krav från läkarna

Både sjukhusledningen och facken var överens om att den nya verksamhetschefen inte skulle tas från en bestämd yrkesgrupp. Men när läkarna på kliniken protesterade skriftligt både till ledning och sökande, ändrade sig ledningen och kallade bara läkare till anställningsintervju.

15 oktober 2004

Alla fack och sjukhusledningen var helt överens i samverkansgruppen: När en ny verksamhetschef skulle tillsättas på medicinkliniken på Ryhovs sjukhus i Jönköping, var det ledarskapet som skulle betonas. Något krav på att den nya chefen skulle komma från en bestämd yrkesgrupp fanns inte.

Men detta accepterade inte läkarna på medicinkliniken. I ett brev till landstingsledningen och sjukhusledningen, med kopia till både personalchef och samtliga sökande till tjänsten, krävde de att en läkare skulle få tjänsten.

Ledningen ändrade sig

 Då ändrade sig sjukhusledningen och bestämde sig för att kalla bara läkare till anställningsintervjuerna.

– Det stämmer att vi har ändrat oss, säger sjukhusdirektören Karl-Gustav Bartoll.

 Varför gjorde ni det?

– Jag hade diskussioner med läkargruppen och bestämde mig efteråt att i första hand bara kalla läkare till intervjuer. Samtidigt förklarade jag för dem att vi ska kalla även andra till intervju om vi bedömer att ingen av läkarna har rätt kvalifikationer, svarar Karl-Gustav Bartoll.

Brevet avgörande

Så det var brevet som fick er att  ändra er?

– Ja.

Hade ni inte kunnat agera på annat sätt?

– Utifrån de diskussioner som uppstått och mötena med läkarna,  så är det en kompromiss, nöjer sig Karl-Gustav Bartoll med att konstatera.

Märkligt förfarande

Vad tycker du om läkarnas brev med kopior till de sökande?

– Jag tycker att det är ett märkligt förfarande. Och jag tycker det är tråkigt att den dialog vi hade från början inte accepterats.

Vårdförbundets ordförande i Jönköping, Joakim Edvinsson, är besviken över det som hänt.

– Ja det är jag, alla var ju överens i samverkansgruppen, säger han.

Konsekvensen av det som hänt är att Vårdförbundet och övriga fackliga organisationer har meddelat sjukhusledningen att de inte längre vill delta i rekryteringen av ny verksamhetschef.

– Vi kommer till exempel inte att delta i några intervjuer eller förorda någon av läkarna, säger Joakim Edvinsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida