Lek kan göra narkos onödig

Lek kan göra narkos onödig
Med hjälp av speciellt framtagna leksaker kan barnen förberedas inför strålningsbehandlingen. Foto: Åsa Hansdotter

Sagor, dockor och ett litet snöre kan lugna barn och minska behovet av narkos vid strålbehandling. Då minskar riskerna och vårdkostnaderna sänks.?

9 januari 2018

När cancersjuka barn ska strålas behöver de ligga blickstilla, ensamma inne på behandlingsrummet. För många, särskilt de små barnen, är det så svårt att enda alternativet är narkos. Men att sövas kan vara obehagligt. Barnet måste fasta i sex timmar innan behandlingen påbörjas och tillbringa mer tid på avdelningen efteråt. Allt kan behöva upprepas fem dagar i veckan, i upp till sju veckor.?

Upprepad sövning av barn innebär också ?en risk för att luftvägar, cirkulation, sömn och ?födointag påverkas negativt. Allt detta skapar ?en oro hos både barn och föräldrar.?

Röntgensjuksköterskan Jenny Gårdling har i ?sitt avhandlingsarbete utvecklat och testat ålders­anpassade förberedelser och rutiner som kan hjälpa barnen att vara vakna när de behandlas.

??Med hjälp av speciellt framtagna leksaker, en liten docka och en modell av strålningsapparaturen, kan barnen förbereda sig på hur strålningsprocessen går till. Det finns även en sagobok om två barn som strålbehandlas och en broschyr som innehåller fakta om behandlingen.?

Under avhandlingsarbetet fick barnen träffa strålningssjuksköterskan i ett tidigt skede och erbjöds ett studiebesök i behandlingsrummet för att bekanta sig med utrustningen och miljön. Under behandlingen kunde de lyssna på musik, en saga eller titta på film. Det användes även ett trygghetssnöre.?

— Barnet fick hålla i den ena änden av snöret i behandlingsrummet och föräldrarna i den andra änden ute i väntrummet, lite som att hålla i handen, säger Jenny Gårdling.

??I studien deltog 33 cancersjuka barn i åldrarna 3-18 år. Av dessa ingick 17 barn i den grupp som fick ta del av förberedelserna, och 16 barn i en kontrollgrupp.

?I studien framkom inte någon signifikant minskning av antalet barn som behövde sövas. Men tre barn som först skulle ha sövts kunde i stället fullfölja sina behandlingar vakna med hjälp av de åldersanpassade förberedelserna och rutinerna.

?Dessa tre barn hade sammanlagt 73 behandlingar som kunde genomföras utan narkos och därmed med färre risker, samtidigt som vårdkostnaderna kunde sänkas med 385 000 kronor.?

Enligt Jenny Gårdling är det viktigt att hitta olika metoder för att hjälpa barn att vara vakna när de strålbehandlas. Förutom färre risker innebär det kortare sjukhusvistelse och minskad oro för både föräldrar och barn.

?— I vår studie ser vi en större beteendemässig oro bland de barn som sövs. Även föräldrar till barn som sövs uttrycker en större oro jämfört med föräldrar till vakna barn. Åldersanpassade förberedelser och rutiner är betydelsefullt för barn, föräldrar och sjukvårdspersonal. Men det behövs ytterligare forskning och en större studie, säger hon. ?

Avhandlingen:

When children undergo radio­therapy. ?Exploring care, developing and testing ?preparation procedures.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida