Leva med hiv

Leva med hiv

Skrubbsår — Berättelser ?om hur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige ?Desireé Ljungcrantz?Makadam Förlag?www.makadambok.se

2 augusti 2017

Skrubbsår är en avhandling om hur hiv som kronisk sjukdom föreställs och erfars i dagens Sverige.

Vid ett tandläkarbesök kommer tandläkaren oftast inte iklädd skyddskläder, med visir, en regnrocksliknande dräkt och tjocka handskar. För Maria, som är en av intervjupersonerna i avhandlingen, är det en scen ur hennes vardag.

Med hjälp av ett alter ego, djupintervjuer och en genusvetenskaplig analys beskriver författaren hur det är att ha och leva med hiv ur ett ”jag”-perspektiv. Fokus ligger på att inte betrakta hiv på ett tryggt avstånd eller från ett tredjepersonsperspektiv, det handlar om att komma nära.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida