Leverantören har ett ansvar

Kläder och andra textilier kan innehålla en mängd hälsofarliga kemikalier som kan påverka känsliga personer. Får du problem så kontakta leverantören, råder Kemikalieinspektionen.

1 december 2006

Kemikalier kan finnas kvar från tillverkningen eller vara tillsatta för att ge ett tyg olika egenskaper, till exempel skrynkelfrihet. Det kan drabba främst astmatiker och allergiker.

Besvären orsakas av textilkemikalier som färger, tungmetaller och medel mot skrynklor. Visserligen ställer många svenska kläd- och textilimportörer krav på sina leverantörer, men det är ändå inte säkert att kraven hålls.

Men den som får problem bör vända sig direkt till leverantören, det säger Anne-Marie Johansson, utredare på Kemikalieinspektionen. Leverantörerna har ansvar för att deras produkter är säkra.

Kemikalieinspektionen fick regeringens uppdrag att utreda förekomsten av kemikalier i textilier 1997 sedan flera anställda i handeln hade reagerat med hudutslag och luftvägsproblem när de packade upp kläder.

I sin pilotstudie fann Kemikalieinspektionen att mer än 90 procent var importerat och att 40 till 50 procent av de undersökta kläderna innehöll kemikalier som kan vara skadliga för människa och miljö. Sveriges textilimportörer tog därefter fram en lista över de kemikalier som de inte accepterar i kläderna.

– Sedan dess har vi fått andra leverantörer framför allt från Kina. Hur de lever upp till våra krav vet vi inte, säger Anne-Marie Johansson.

Kemikalieinspektionen gör ibland stickprovskontroller när det finns misstankar om farliga ämnen.

Men det kan vara svårt att veta vilka kemiska ämnen man ska leta efter. Kanske har den kemikalie som man krävt ska försvinna ersatts av en annan, som det saknas testmetod för.

Besvär från textilier kan också bero på rester från tvättmedel. Inom landstingen är ofta tvätterierna också ansvariga för de textilier och kläder som de tvättar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida