Lidande hjälte eller ömkligt offer

6 januari 2006

Med de senaste årtiondenas intresse för den manliga kroppen har också följt beskrivningar av manlig ohälsa. Bilden är dock motsägelsefull: Antingen bär mannen sitt lidande som en hjälte eller så är han initiativlös och ömklig. Och utan en stödjande kvinna vid sin sida blir han ett passivt offer för ohälsa.

Statsvetaren Stina Backman, på Tema hälsa vid Linköpings universitet, har undersökt hur den sjuke mannen framställs i 1990-talets populärpress, deckarlitteratur, sjukdomsbiografier och reklam. Avhandlingen heter: Den sjuke mannen – populärkulturella gestaltningar av manlig ohälsa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida